Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Master test

Pravidlá

Do záverečného vyhodnotenia testu sa počíta počet správnych odpovedí a čas, ako dlho ste vypracovávali test. Za každú správnu odpoveď získate 10 bodov. Za každých 20 sekúnd trvania testu sa vám strhne jeden bod. Za nesprávnu odpoveď a nezodpovedanú otázku nedostanete žiaden bod. Čím viac bodov získate, tým ste podali lepší výkon.
Počet spránych odpovedí
+
Trvanie testu
=
Finálne skóre

Otázky sú generované náhodne. Takže svoje znalosti môžete precvičovať opakovaním tohoto testu.

Parametre testu