Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Vlajky štátov

Počet otázok:5
Svetadiel:Európa
Otázka číslo 1:
Ktorá vlajka patrí krajine "Bulharsko"?
a)
b)
c)
d)
e)
Otázka číslo 2:
Ktorá vlajka patrí krajine "Rakúsko"?
a)
b)
c)
d)
e)
Otázka číslo 3:
Ktorej krajine patrí táto vlajka?

Otázka číslo 4:
Ktorej krajine patrí táto vlajka?

Otázka číslo 5:
Ktorej krajine patrí táto vlajka?