Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Hlavné mestá krajín

Počet otázok:5
Svetadiel:Afrika
Otázka číslo 1:
Ktoré mesto je hlavným mestom štátu "Burundi"?

Otázka číslo 2:
Ktorý štát má za hlavné mesto "Banjul"?

Otázka číslo 3:
Ktoré mesto je hlavným mestom štátu "Guinea"?

Otázka číslo 4:
Ktorý štát má za hlavné mesto "Luanda"?

Otázka číslo 5:
Ktoré mesto je hlavným mestom štátu "Stredoafrická republika"?