Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Hlavné mestá krajín

Počet otázok:5
Svetadiel:Amerika
Otázka číslo 1:
Ktorý štát má za hlavné mesto "St. George´s"?





Otázka číslo 2:
Ktoré mesto je hlavným mestom štátu "Barbados"?





Otázka číslo 3:
Ktoré mesto je hlavným mestom štátu "Belize"?





Otázka číslo 4:
Ktorý štát má za hlavné mesto "Saint John´s"?





Otázka číslo 5:
Ktoré mesto je hlavným mestom štátu "Antigua a Barbuda"?