Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis! Otestujte si svoje znalosti z geografie!
Staňte sa expertom na zemepis!
Zmeň jazyk: slovenčina čeština deutsch english

Hlavné mestá krajín

Počet otázok:5
Svetadiel:Európa
Otázka číslo 1:
Ktorý štát má za hlavné mesto "Viedeň"?

Otázka číslo 2:
Ktorý štát má za hlavné mesto "Tirana"?

Otázka číslo 3:
Ktoré mesto je hlavným mestom štátu "Švajčiarsko"?

Otázka číslo 4:
Ktoré mesto je hlavným mestom štátu "Nemecko"?

Otázka číslo 5:
Ktoré mesto je hlavným mestom štátu "Albánsko"?